среда, 25 мая 2016 г.

Budowa ogrodzenie z plastiku na ogrodzenie i bramę ze sztachetek nie potrzebuje zezwolenia na to ani sygnalizowania tego faktu do starostwa powiatowego poza kilkoma wypadkami.

Budowa balustrady z plastyku na ogrodzenie i bramkę ze sztachet nie wymaga zezwolenia na to oraz zawiadamiania tego faktu starostwu powiatowemu poza wyjątkowymi wypadkami.

Sztachetki z plastyku na plot i bramę ze sztachetek nie przewyższające poziomu 2,2 m wznoszone pomiędzy dwoma przyległymi działkami nie zadają żadnych formalności biurowych. Tyczy się to tez ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz innych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów niedaleko dróg prywatnych a także wew. nie będących drogami publicznymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia plotki PCV na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia powinno określać rodzaj ogrodzenia, metodę zrealizowania jego montażu a także planowany czas zapoczątkowania budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia wypada dołączyć deklaracje o upoważnieniu do zarządzania posiadłością w zamiarach budowlanych oraz jeżeli jest to potrzebne przez starostwo zarys ogrodzenia.

Niekiedy do budowy plotki z PCV na plot i furtkę ogrodzeniowa zadane są wspierające uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na miejsce wjazdu.

Budowę ogrodzenia wolno rozpocząć po 30 dobach od zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile starostwo nie wniesie uprzednio sprzeciwu. Sprzeciw może powstać w sytuacji, kiedy planowane balaski plastykowe na ogrodzenie i furtkę sztachetowa jest niekompatybilne z określeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej szosy. W sytuacji jak planowane plot plastikowe na ogrodzenie i bramę sztachetowaprawdopodobnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi albo mienia, np. poprzez blokowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać otrzymania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia jest ważne przez 2 lata. Wstrzymanie zapoczątkowania robót przez ów czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia oraz w wypadku ochoty wybudowania ogrodzenia nieodzowne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий